E-mail

BuiltWithNOF
40 jaar later in 2000

 

In welk geval moest marinepersoneel 40 jaar wachten op een onderscheiding?

Begin 2000 werd het draaginsigne ‘Agadir 1960’ uitgereikt. Het door een beschikking van de bevelhebber der Zeestrijdkrachten ingestelde insigne was bestemd voor de bemanningsleden van het Nederlandse smaldeel dat van 2 maart tot 5 maart 1960 had deelgenomen aan de humanitaire hulpactie in Agadir. Deze Marokkaanse havenstad was getroffen door een aardbeving. Een door de commandant van dit smaldeel al in april 1960 geuit verlangen om aan het betrokken marinepersoneel een herinneringsmedaille uit te reiken, werd niet gehonoreerd. Het instellen van een dergelijke onderscheiding naar aanleiding van een reddingsactie op niet-Nederlands grondgebied werd toen niet opportuun geacht. Bovendien vond de toenmalige marineleiding in Nederland dit een zaak die behoorde tot de competentie van de Marokkaanse autoriteiten.


 

 

Draaginsigne "Agadir 1960"

Ingesteld begin 2000 als herinnering voor de opvarenden van het toenmalige Smaldeel 1 van de Koninklijke Marine, die in maart 1960 op bevel van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten humanitaire hulp hebben verleend aan het door een aardbeving getroffen gebied bij Agadir (Marokko).

Het is een bronskleurig schildje, bovenaan rechthoekig, onderaan afgerond. Hierop staat in reliëf een kaart van Marokko afgebeeld, waarover het embleem van de Koninklijke Marine. Op de plaats waar Agadir op de kaart hoort te liggen is een vijfpuntige ster afgebeeld. Boven de kaart is te lezen: "AGADIR" en eronder "1960".

Het schildje wordt gedragen op de rechterborstzak.


Oorkonde

KONINKLIJKE MARINE


OORKONDE

De bevelhebber der zeestrijdkrachten kent hierbij toe

het Draaginsigne "Agadir 1960"

aan

Wim Gerritsvanwege de voortreffelijke wijze waarop u, als toenmalige opvarende
van Smaldeel 1, in maart 1960 uitvoering heeft gegeven aan de
opdracht van de bevelhebber der zeestrijdkrachten:
spoedig hulpverlenen aan het getroffen Agadir".

Tijdens deze humanitaire hulpverleningsactie heeft u er blijk van
gegeven onder zware en moeilijke omstandigheden de
noodzakelijke activiteiten voortvarend en doeltreffend te kunnen
uitvoeren.
Uw optreden werd gekenmerkt door inzet, plichtsbetrachting,
doorzettingsvermogen en creativiteit.

 

's-Gravenhage, 3 maart 2000

DE BEVELHEBBER DER
ZEESTRIJDKRACHTEN

w.g.

C. van Duyvendijk
Vice-Admiraal

[Home] [29 februari 1960] [Agadir Story] [10 jaar later 2000] [Oprichtin Reunie] [Stichting Agadir] [Bronbeek 2009] [Naar Agadir] [Reunie-2010] [Bronbeek 2010] [Reisverslag] [Berichten Reunie] [Marine Website]