E-mail

BuiltWithNOF
Oprichting Reunie Commissie

Den Helder, 12 Februari 2008

Aan

.

Stichting i/o AGADIR 1960 - 2010

Voorzitter

M. C. Sporken

Hendrik Baskeweg 7

1785 MA Den Helder

Telf. 0223-630266

------------------------

Secretaris

J. Verf

Veenslagenweg 74

3871 NC Hoevelaken

jacob.verf@hetnet.nl

Telf. 033-2537563

------------------------

Penningmeester

H. Scharloo

Jhr.Jac.v.Veenstr 69

1785 JS Den Helder

Tel: 0223-635309

Fax: 0223-669320

h.scharloo@hccnet.nl

Postbank

370779

Geachte oud collega,

Volgens de bij ons bekende gegevens heeft u zich opgegeven, c.q. wilt u op de hoogte

gehouden worden van een mogelijk te houden renie voor opvarende van smaldeel 1,

wat heeft geholpen in Agadir.

Wij benaderen u gaarne om U op de hoogte te stellen van het voornemen om medio

maart 2010 een groot op te zetten renie, c.q. herdenking te gaan organiseren.

Om hieraan te kunnen voldoen zullen we, conform de regels om in aanmerking

te mogen komen voor subsidie en medewerking van o.a. de Koninklijke Marine en / of

het Veteranenplatform, een stichting moeten vormen.

De heer Verf heeft als initiatiefnemer, een aantal liefhebbers gevraagd om

dit te helpen realiseren. Een voorlopig stichtingbestuur is reeds gevormd. Het

opzetten van een stichting en de eerste kosten voor het doen van een mailing, zoals

deze aan U, maken dat er een prijskaartje hangt aan deze opzet. We gaan ongeveer

een 650 deelnemers benaderen, bij eerste steekproeven zijn reeds veel

aanmeldingen binnengekomen.

Zoals al eerder vermeld, moeten de eerste kosten worden gedekt door de

mogelijke deelnemers een bijdrage te vragen van € 10,00. Wij zouden het bijzonder

op prijs stellen Uw opgave van deelneming en een eerste betaling van bovenvernoemd

bedrag, binnen een maand na dagtekening te mogen ontvangen.

Graag storten op het nieuw geopende nummer 370779 t. n. v H. Scharloo te

Den Helder. Met vermelding: Voorschot deelname Agadir renie .

Recentelijk is er een oproep geplaatst in een aantal bladen, Alle Hens,

Checkpoint en Vastwerken om schriftelijke opgave voor deelname.

U heeft hierop gereageerd. Maar nogmaals voor inschrijving van Kamer v

Koophandel / versturen mailings / Notariskosten en dergelijke is nu eenmaal geld

nodig. Vandaar deze brief.

Namens de stichting i/o: AGADIR 1960 2010

De voorlopige penningmeester

H. Scharloo

[Home] [29 februari 1960] [Agadir Story] [10 jaar later 2000] [Oprichtin Reunie] [Stichting Agadir] [Bronbeek 2009] [Naar Agadir] [Reunie-2010] [Bronbeek 2010] [Reisverslag] [Berichten Reunie] [Marine Website]