eXTReMe Tracker
Aanloop Duikongevalongeval

AANLOOP DUIKONGEVAL OP DE ROTTERDAM


                                  Aanloop tot het Duikongeval

Wie ik als duikers aan boord had weet ik ook niet meer maar we waren in totaal met 4 man waarvan één een hulpduiker was.
We kregen opdracht om de dome ( heet dat ding zo) te controleren. Vroeg de off.v.d.wacht om de havenmeester te waarschuwen. Dit was zeker in Engelse havens erg belangrijk
Stuurde een van de jongens naar beneden die meteen weer naar boven kwam bijna gillend van de pijn. Toen hij op de wal stond stak hij zijn hand onder de kap en haalde deze weer te voorschijn vol met bloed. Vroeg mij af hoe dat mogelijk was, op een diepte van 3 meter door zijn oor gegaan Ik ging met hem naar de ziekenboeg en daar kreeg hij meteen een penicilline spuit en moest naar de ziekenboeg aan de wal. Daar werd onze dokter aangezegd om in een dergelijk geval nooit het duikkapje van het hoofd te halen i.v.m. infecties We gingen terug naar boord , hij met zijn hoofd dik in verband en de aanzegging een 10 daagse penicilline kuur te volgen, 3 spuiten per dag. Deze kuur mocht absoluut niet onderbroken worden want dan was het allemaal voor niets geweest De duiker kon geen verklaring geven voor het gebeurde . Hij had tijdens het afdalen niet de minste pijn gehad tot plotseling die geweldige steek in zijn oor De volgende dag ging ik naar beneden en op dezelfde diepte kreeg ik ook zo'n zelfde steek en toen was ik er van overtuigd dat hij niet de komediant uit had gehangen. Het deed pijn, verrekte veel pijn.Ik kreeg meteen een penicilline spuit door het pak in mijn kont .en dezelfde kuur voorgeschreven, 10 dagen Ik had nu dus nog maar 1 duiker en 1 hulpduiker De oorzaak van deze beide voorvallen was dat een van de Engelse jagers, die dicht bij ons lag afgemeerd zijn asdic of wat dan ook had bijgezet. Dit was tevens een systeem om het kikvorsmensen onmogelijk te maken bij het schip te komen. Van deze fout waren wij dus het slachtoffer geworden. Wie de schuldige was, onze officier v.d. wacht, of de toegevoegd duikofficier of de officier v.d. wacht van de Engelse jager of de havenmeester is nooit achterhaald. Er waren genoeg lui bij betrokken om zich safe achter te kunnen verschuilen.
Een dag of wat later moest ik bij de toegevoegd duikofficier (OBD) komen en kreeg te horen dat wij nog diezelfde nacht een aanval zouden krijgen van Engelse kikkers en dat ik met mijn duikers het zootje moest verdedigen Van een Engels duikofficier had hij gehoord dat daarvoor een patroon van lijnen onder het schip aangebracht moest worden . Aan dat patroon moest je dan een paar duikers hangen en als die het lijnen patroon voelden bewegen wilde dat zeggen dat de vijand er tegenaan gezwommen was Dan moest je naar die vent toe zwemmen om hem onschadelijk te maken, doodsteken , zijn nek breken of zoiets.Ik vroeg hem daarop met welke duikers ik dat wel zou moeten doen, ik had maar 11/2 en of de Engelsen hier van wisten Dat was dus niet zo en volgens hem was het allemaal van ondergeschikt belang. De oefening was belangrijk We hebben een paar lijnen gespannen en dat vond ik wel voldoende want ik had me al zo'n beetje voorgenomen dat er niet gedoken zou worden Tegen de avond kwam iemand mij waarschuwen dat alle lijnen slap hingen. Zij waren door gesneden door de Engelse kikkers. Nu hadden we dus helemaal niets meer. Een uurtje later komt de Engelse duikofficier aan boord en ik kreeg meteen ruzie met hem De toegevoegd duikofficier was er ook bij en zei over een uurtje gaat de oefening beginnen . Het was intussen bar slecht weer geworden , er liep een sterke stroom en er waaide een straffe wind Iedereen die de baai van Portland kent weet dat het weer binnen de baai net zo slecht kan zijn als er buiten.
Het was nog steeds niet tot de leiding door gedrongen dat het een volstrekt overbodige zaak was voor ons om ook maar te probéren iets te doen Intussen was onze commandant er ook bij komen staan maar die mengde zich niet in de zaak, nog niet.. De toegevoegde vroeg of ik de Engelsman had begrepen en ik zei ja en vertel hem meteen maar dat ik geen duiker onderwater stuur. Het risico is mij te groot . Toen gaf hij mij een order om toch te duiken met de woorden ik heb de leiding . De order werd op een zodanige manier gegeven dat hij er later altijd z'n reet er uit had kunnen draaien Heb hem toen gezegd dat niet hij maar ik de leiding had in deze zaak en tevens de verantwoording De commandant stond in tussen te praten met de Engelse duikofficier en ik moest er bij komen. Hij vroeg mij of ik het te riskant vond en ik zei ja en legde hem uit waarom . Hij liet de toegevoegde komen en vertelde hem dat ik inderdaad de geen was die in dit geval de verantwoording had en als ik het te riskant vond, er niet gedoken werd.De volgende dag bleken er twee Engelse duikers te zijn verzopen tengevolge van het slechte weer
Door dit ongelukkige voorval werd ik dus in mijn gelijkgesteld maar er werd geen woord over vuil gemaakt. Het bleek onmogelijk te zijn dat voor eenmaal een kwmr. gelijk had Ik vroeg nog wat het commentaar op het verdrinken van deze 2 duikers was. Daar had ik geen zaken mee, was de verantwoording van de Engelse Navy en daar waren dergelijke ongevallen ingecalculeerd De Nederlandse marine had dit systeem graag overgenomen Men noemt dit systeem ook wel Kloten Klaren Waar het op neer komt is dat men mij wilde dwingen alle veiligheidsregels overboord te gooien.
Terug in Nederland moest ik bij de Goden van het duikbedrijf op het kantoor komen Op het kantoor werd mij zeer kwalijk genomen dat ik geweigerd had te duiken. Ik begon met de zaak uit te leggen maar daar hadden ze geen oren naar. Ze hadden een rapport ontvangen van de toegevoegd duikofficier van de Rotterdam die zijn eigen versie van het gebeurde gaf Ik vroeg of ik het even mocht inzien maar dat mocht niet, waren mijn zaken niet. Ik nam aan dat een dergelijk rapport meeondertekend moest zijn , in dit geval door de commandant omdat die er bij betrokken was. Dit zei ik dan ook maar weer waren het mijn zaken niet. Ik vroeg wiens zaken het dan wel waren want ik was er toch wel heel nauw bij betrokken en werd zijdelings beschuldigd. Ook hier had ik mij niet mee  te bemoeien
De Doofpot Werkte Ook Toen Al Een van de redenen dat mij kwalijk genomen was om niet te duiken want , ik had het duikbedrijf ten schande gemaakt Volgens hun redenering had ik de twee duikers te water moeten laten  met een heel redelijke kans dat er iets erg mis  zou kunnen gaan , dat er een of twee doden zouden kunnen vallen. Dit om de naam van het duikbedrijf (lees kantoor) niet ten schande te maken Welk normaal denkend mens zou dit geloven . 2 Duikers riskeren voor een spelletje Ik  wel want het overkwam mij
Vergelijk dit met hetgeen Arie Burgers en Gerrit ten Donkelaar over kwam op de zelfde “ Rotterdam” . Heel veel overeenkomsten vind je niet ?, maar als Seinmeester had je geen flikker te maken met dergelijke kleinigheidjes Ik persoonlijk heb na deze voorvallen zo weinig mogelijk of helemaal geen contact  met het kantoor en de slijmjurken die er omheen hingen meer gezocht Ik was graag duiker maar dit in geen geval onder de vleugels van dit zootje Zij hadden niet de capaciteiten om achter kaap kont liggende uit te maken wat wel en niet mogelijk was maar zoals gebleken is Zij hadden altijd een ontsnappings mogelijkheid.

Deze mogelijkheid heette:

 

                                                                                                                 DE GROTE DOOFPOT

 

Deel 2

Duik ongeval