eXTReMe Tracker
Bootsmansfluitje

Bootsman fluit regels en tonen

~ DE BOOTSMANSFLUIT ~

Een van de wonderlijkste fluitjes is een metalen bolletje aan het eind van een buisje. Blaas er lucht door het buisje in het bolletje en een hoog schel geluid komt eruit. Als in Amsterdam of Den Helder een zeezeil parade  wordt gehouden is dit fluitje vaak te horen. Het ding kan praten,matrozen kunnen het verstaan. Als je boven in de mast iets los of vast moest maken, is het comando uit het fluitje veel beter te verstaan dan een schorre schreeuw van beneden op het dek. Dit fluitje is ook een even oude als bekende traditie bij de Koninklijke Marine. Het geven van signalen met de bootsmansfluit is even oud als het oorlogsschip zelf. In de zeiltijd werden zeilexercities uitgevoerd op fluitsignalen. Bij het  langzij komen van sloepen, waarin autoriteiten waren gezeten, die met een bootsmansstoeltje aan boord moesten worden gehesen, werden al naar  gelang hun rang een aantal matrozen naderbij gefloten (valreepgasten) om de personages aan boord te hijsen. Deze handelwijze was de oorsprong van de term "overfluiten". Een signaal op de bootsmansfluit is een order op zichzelf en hoeft dus niet te worden gevolgd door een mondelinge  toevoeging.

De bootsmanfluit stemt men af door vloeibare was in de bol te laten  vloeien en daarna de fluit verticaal te houden zodanig, dat de was niet  uit het fluitgat in het pijpje kan overlopen. Als men met harde wind de mond van het pijpje in de wind houdt, en dan een zachte fluittoon hoort is de fluit goed afgestemd.

Een lange lage fluittoon verkrijgt men door met onveranderde kracht lucht in de pijp te blazen, daarbij het fluitgat vrij latende.

Een lange hoge doordringende toon verkrijgt men door de vingers rond de bol te sluiten, zonder daarbij het fluitgat te raken.

De zwevende toon ontstaat, wanneer men de lucht afwisselend hard en zacht in het pijpje blaast, daarbij een zoemende toon uit de keel voortbrengende.

Om een roffel te krijgen moet men de tong laten vibreren, zoals bij het rollen van de letter R.

De verschillende tonen worden als volgt aangegeven:

De Bootsmansfluit(de ruwe vorm) kwam als oorsprong al uit de vijfde eeuw v.Chr , waar de fluit op de Griekse galeischepen gebruikt werd om de roeiers gelijke slag te laten houden.