------------

eXTReMe Tracker
NAVIGATIE-GEVECHTSINFORMATIE-DIENST

NAVIGATIE-GEVECHTSINFORMATIE-DIENST

 

NAVIGATIEGEVECHTSINFORMATIEDIENST

PLOTTERS ZIEN IN DONKER 'WAZIGE GROENE STIPJES'

Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de radar zijn intrede deed op de schepen van de Koninklijke marine ontstond de behoefte aan mensen die iets konden beginnen met de wazige groene stipjes op de beeldkasten.
Daarom werden in de eerste instantie matrozen opgeleid voor liet brevet radio-afstandpeiler plot. Later kwamen er ook kaderleden. Zij behoorden eerst tot de speciale diensten.
Later werd het een eigen dienstvak: de NAVIGATIEGEVECHTSINFORMATIEDIENST. Zij hadden de leiding bij het gebruik en de verwerking van de gegevens die via de navigatieradar en andere elektronische installaties werden verkregen.
Tevens werden ze be trokken bij de uitvoering van de door de commandant genomen beslissingen. Hun werkterrein vormden de radarhutten en de centrales, waar het altijd pikdonker was om een goede aflezing van de radarschermen mogelijk te maken.
Tot het dienstvak behoorden ook marva's, al bleven zij gewoon aan de wal. Van gemengd varen wilde toen nog niemand iets weten.
 De US-Navy gaf ons een grondige opleiding in het gebruik van de Amerikaanse radar want tot dan toe had de Nederlandse marine overwegend met Britse apparatuur gevaren.
ARENDSOGEN
De voornaamste taak van een jonge plotter, zoals de radioafstandpeilers meestal werden genoemd, was het aflezen van de radarschermen.
Met arendsogen tuurden ze op de schermen naar de kleine lichtende puntjes die een doel aangaven, vervolgens bepaalden ze met kompasringen en meetstippen de peiling en afstand van het doel en gaven die via een speciale telefooninstallatie, de plotlijn, door aan de man aan het plotbord.
Hierop werden alle meldingen door kruisjes aangegeven. Daardoor ontstond een heel overzicht van alle schepen die zich in de omgeving van het eigen schip bevonden.
Voor de officieren op de brug was dit belangrijke en overzichtelijke informatie. "Het goed aflezen van een radar-scherm was niet altijd eenvoudig.
Vooral de oudere radarinstallaties waren nogal primitief en storingsgevoelig, zodat de echo's van de doelen soms maar zwak en onregelmatig werden weergegeven".
Soms was er veel ruis, die het hele scherm groen kleurde en daarom gras werd genoemd. De reflecties van golven en regenbuien vergden veel van de plotter om toch betrouwbare informatie door te geven.
ZEEKAARTEN
Maar de navigatiedienst deed meer, ze hielden ook de zeekaarten bij.
De paai kaartenkamer, ook al zo'n functie in marinejargon, zorgde ervoor dat alle belangrijke meldingen. zoals losgeslagen boeien en wrakken, nauwkeurig op de kaarten werden aangegeven.
Een andere taak was het samenstellen van een weerbericht aan de hand van radioberichten. De navigatiemensen deden ook meteorologische waarnemingen, zoals het meten van windkracht, water- en lucht-temperatuur en golfhoogte.
Deze gegevens werden doorgegeven aan het KNMI in De Bilt.
Als een matroos eerste klas met brevet Rapp l (radioafstandpeiler plot eerste klas) in aanmerking kwam voor de korporaalsrang, moest hij kiezen tussen doorgaan in het matrozen vak als kwartiermeester of korporaal van de navigatiegevechtsinformatiedienst worden.
In dat geval werd zijn brevetuitmonstering geel en verhuisde van zijn rechter- naar zijn linkermouw.
Het embleem, bestaande uit twee verticale bliksemschichten en een horizontale pijl, gaf bij de oprichting van het dienstvak nog wat problemen, omdat dit de uitmonstering van de radioradar-monteur was. Maar er werd een simpele oplossing gevonden. Bij de radioradarmonteurs werd de pijl verticaal gezet.
Veel van de taken die de plotter vervulde zijn overbodig geworden, omdat de moderne apparatuur alle gegevens via de computer tot zeer overzichtelijke beelden verwerkt en handmatige verwerking overbodig maakt. De taken van het kader, zoals het opzetten en analyseren van oefeningen en het assisteren van de officier van de wacht bij de navigatie, worden nu waargenomen door mensen van de OPERATIONELE DIENST, SUBGROEP OPERATIES.
 

 

[Home] [MOCV] [MOKH] [C801] [Mijnendienst] [Navgis] [Beschrijving] [Dieptebom] [Ouddorp] [Onderzeedienst] [C802] [Fort Erfprins] [R81] [TOKM] [Hr Ms Balder] [Hr Ms Zuiderkruis]