------------

eXTReMe Tracker
Duik ongeval

Aan: Schout bij nacht b.d. P.C. van der Graaf.


Het Duikongeval betreffende Kwmr. A. Burgers en Kok 1 Ten Donkelaar

Geachte heer Van der Graaf,

n.a.v. het duikongeval op Curaçao d.d. 30 april 1963, loop ik nu ongeveer 44 jaar met het plan rond om nu eindelijk eens mijn mond hierover open te doen, wat mij m.n. tijdens mijn diensttijd werd belet door diverse instanties.
Enige tijd geleden kwam deze behoefte weer naar boven vanwege de publiciteit op diverse websites, betreffende het militaire kerkhof op Curaçao en de daarbij komende indianenverhalen. Na overleg met een vriend heb ik de zaak tijdelijk bevroren teneinde het geheel eerst goed op de rails te zetten.
Na het lezen van uw bericht in het gastenboek van “De oud naut” begreep ik, dat zelfs u niet exact weet wat er zich in werkelijkheid heeft afgespeeld.
Verder kan ik u als duikleider verzekeren dat uw Vader, de toenmalige commandant van de Hr.Ms.Rotterdam en de toegevoegd duikofficier ltz de Boer, geen enkele blaam treffen.

Mijn relaas:

Koninginnedag 1963

Ik was ingedeeld bij de parade voor Koninginnedag.
Op Pietermaai werd het geheel stopgezet alwaar ik moest uittreden. Er stond een volkswagenbusje gereed met als chauffeur de kpl.OBD. van
Hr. Ms. Van Ewijck, Roel de Bruin. Op een dergelijk moment voel je je niet echt prettig.
Toen ik hoorde dat er een duikongeval had plaatsgevonden, dat kok ten Donkelaar was overleden en mijn vriend, kwmr. Arie Burgers vermist was, wist ik eigenlijk genoeg.

Reden: een geweer wat te water was geraakt.
Er zijn wat mij betreft twee onvergeeflijke fouten gemaakt.
Ten eerste: het hmk weigerde om de machines te stoppen omdat hij stoomklaar aan het maken was daar Hr. Ms. Rotterdam de volgende dag naar Nederland zou vertrekken. Toen hij uiteindelijk het bedrijf liet afzetten was het voor ten Donkelaar te laat.
Ten tweede: Het duurde veel te lang eer de off. v/d wacht het besef kreeg om het schip te verhalen. Geen van deze beide officieren wilden toegeven dat zij het advies van een duiker/seinmeester, in dit geval een kwartiermeester, in de wind hebben geslagen terwijl de duiker/seinmeester tijdens duikactiviteiten de algehele verantwoording draagt.
HOE kan men aan officieren met een dergelijke instelling zo’n verantwoordelijke taak toevertrouwen?
Mijns inziens hebben zij beide een mensenleven op hun geweten.
Dit is mijn persoonlijke mening en daar blijf ik bij.

Matr.1 Nolet, ook van de Van Ewijck kwam als eerste op de Rotterdam.
Hij liep niet mee in de parade omdat hij de wacht had.
Hij heeft na aankomst op de Rotterdam de kok 1 ten Donkelaar boven water gehaald. Helaas kwam hij niet op tijd.
Toen ik aan boord kwam lag ten Donkelaar reeds aan dek.
Ik ging te water om kwmr Burgers te zoeken.
Eerst werden door mij de inlaten geïnspecteerd maar zonder resultaat.
Daarna de bodem afgezocht maar ik had weinig tot geen zicht vanwege de schaduw die door de Rotterdam veroorzaakt werd. Ik verzocht om de Rotterdam te verhalen of op de aflandige wind af te laten zakken. Dit werd echter door de officier v/d wacht geweigerd.
Toen er dan uiteindelijk toch iets gebeurde, verhalen of afzakken, zag ik luchtbelletjes boven komen en stuurde meteen een duiker naar beneden met een lijn, in dit geval een lnt. der mariniers/hulpduik-officier.
Hij kwam meteen weer naar boven want hij had Burgers gevonden. Toen Burgers bovenwater was, viel mij op dat hij zijn masker nog ophad en het mondstuk in. Hi had wel een behoorlijke hoofdwond. Ik vermoed dat Burgers geprobeerd heeft om ten Donkelaar uit de “hocepo-inlaat” te halen en daarbij zijn hoofd zodanig heeft gestoten dat hij bewusteloos is geraakt en daarna naar de bodem is gezakt. Ik heb de druk in zijn flessen opgemeten en deze waren leeg, terwijl zijn reserve niet was gebruikt.
In bewusteloze toestand kan men wel ademen maar geen reserve stang naar beneden trekken. Hij is daarom volgens mij niet in paniek geraakt zoals wordt gesuggereerd.
Toen ik e.e.a. hier over ventileerde werd me de mond gesnoerd met de woorden: “ als je een klacht indient krijgt mogelijk mevr. Burgers geen uitkering.” En dat zou een slechte zaak zijn! Ik heb mij hierdoor destijds om laten praten, iets waar ik nu spijt van heb.
Geachte heer Van der Graaf, ik heb getracht om de zaak zo diplomatiek mogelijk te belichten, wat mij overigens veel moeite heeft gekost vanwege mijn karakterstructuur.
Ik hoop dat ik middels dit schrijven, een ruime openheid van zaken heb kunnen geven. Zaken die door mij nooit vergeten zijn.
Nu het kerkhof door de inzet van Opperschipper b.d. Frans van Es, die ruim 10 jaar met f.l.o. is, eindelijk weer is veranderd van een vuilnisbelt in een respectabele begraafplaats, komen er allerlei reacties los terwijl de Marine leiding het nog steeds laat afweten, enkele uitzonderingen daar gelaten.
Deze twee duikers kwamen om het leven door een simpel geweer maar meer door het feodale en halsstarrig optreden van enkele officieren.
Wat mij betreft verdienen de beide duikers postuum een onderscheiding. Deze worden toch als snoepjes uitgedeeld.
De marine heeft voor mij afgedaan
Nu nog even de toenmalige "leiders" van het duikbedrijf. Die hebben, voor zover ik weet, geen enkel blijk van medeleven aan de nabestaanden laten weten.
Ja, jaren later tegen mij, maar dat verhaal komt nog.
Zij stonden vooraan als er persmensen in de buurt waren en/of wanneer er iets werd uitgedeeld; onderscheidingen/galons of strepen.

Vóór het schrijven van dit stuk heb ik geprobeerd in contact
te komen met familieleden van beide duikers maar dit is helaas niet gelukt. Maar wat niet is kan nog komen.
De duikers die ik bij mij had waren de matrozen Nolet en Driehuis.
De lnt. der mariniers kwam van MSK Suffisant en jammer genoeg ben ik zijn naam kwijt.
Verder nodig ik een ieder uit, die hier eventueel iets zinnigs aan kan toevoegen om dit te doen.

Hierbij verblijf ik met vriendelijke groet,
Willem Gelens.
Destijds duiker/seinmeester a/b van Hr.Ms. v.Ewijck.
 

Om aan alles deel te nemen omtrent deze trieste gebeurtenis
Klik op Enter

Naar aanleiding van het Duikongeval in 1963 is dit stuk geplaatst als eerbetoon aan hen die hier bij het leven lieten.

 

[Home] [MOCV] [MOKH] [C801] [Mijnendienst] [Ouddorp] [Onderzeedienst] [C802] [Fort Erfprins] [R81] [TOKM] [Hr Ms Balder] [Hr Ms Zuiderkruis] [Diversen] [Baksorder] [Bijzonderheden] [Experimenten] [Duik ongeval] [Namen] [Oproepen]