------------

eXTReMe Tracker
Hr Ms Hefring  P 806

Hr Ms Hefring P 806

Vlissingen – Hellevoetsluis - Den Helder

 

Begin jaren 50 werden op de Rijkswerf te Den Helder m.b.v. MDAP-bronnen 5 patrouillevaartuigen gebouwd, die
in de loop van 1954-1955 in dienst werden gesteld. Zoals de type-aanduiding aangeeft, werden ze bestemd voor
patrouillediensten langs de Noordzeekust en in de toegangswateren naar havens, reden en ankerplaatsen.
Aanvankelijk nogal fors bewapend was het ook de bedoeling om in oorlogstijd deze vaartuigen te gebruiken voor
het begeleiden van kleine konvooien in deze kustwateren, alsmede om ingeschakeld te worden in de maritieme
havenverdediging.
Na hun indienststelling werden deze vaartuigen geregeld om toerbeurten ter beschikking gesteld van de varende
opleidingen en tevens als visserij-politiekruiser in de Zeeuwse wateren. Tevens werden zij gebruikt voor zowel
vlagvertoon in binnen- en buitenland en opsporings- en reddingsacties. Het buitenlands vlagvertoon bleef beperkt
tot nabije havens zoals Zeebrugge, Dieppe, Cowes, Torquay, Portland, Chatham, Aarhus en Flensburg.

Na ruim 30 jaren trouwe dienst werden eerst de 'Balder' en de 'Hefring' begin 1985 afgevoerd van de sterkte
en gesloopt. Eind november 1986 werden ook de resterende vaartuigen uit dienst gesteld. De 'Hadda' ging ook
de sloop tegemoet, terwijl de 'Freyr' in bruikleen werd afgestaan aan het zeekadetkorps Gouda. De 'Bulgia'
werd eerst verbouwd en daarna overgedragen aan de havendienst van Den Helder om als instructievaartuig te
dienen bij de opleiding praktisch zeemanschap van het KIM. In maart 1996 werd de 'Bulgia' bedankt en vervangen,
waarna het vaartuig in bruikleen werd overgedragen aan het zeekadetkorps Alkmaar.

----------------------------------------------------------------
Technische gegevens:

grootste lengte 36,3m; standaard-waterverplaatsing 169ton;
2 Werkspoor Diesels, 1300pk, twee schroeven;
max.snelheid 15,5kn;
bewapening: een 40mm-mitrailleur, drie 20mm-mitrailleurs,
twee dieptebomrekken, twee dieptebomwerpers en 3 dieptebomchutes;
bemanning: 27 man

naamseinen:

P802 HrMs Balder
P803 HrMs Bulgia.....(1)
P804 HrMs Freyr.....(1)
P805 HrMs Hadda
P806 HrMs Hefring

(1): later in gebruik bij het Zeekadetkorps Nederland
 

 

[Home] [MOCV] [MOKH] [C801] [Mijnendienst] [Ouddorp] [Onderzeedienst] [C802] [Fort Erfprins] [R81] [TOKM] [Hr Ms Balder] [P-Boten] [Foto's 1964] [Hr Ms Bulgia] [Hr Ms Freyer] [Hr Ms Hadda] [Hr Ms Hefring] [Hr Ms Zuiderkruis]