------------

eXTReMe Tracker
P-Boten

Begin jaren 50 werden op de Rijkswerf te Den Helder m.b.v. MDAP-bronnen 5 patrouillevaartuigen gebouwd, die
in de loop van 1954-1955 in dienst werden gesteld. Zoals de type-aanduiding aangeeft, werden ze bestemd voor
patrouillediensten langs de Noordzeekust en in de toegangswateren naar havens, reden en ankerplaatsen.
Aanvankelijk nogal fors bewapend was het ook de bedoeling om in oorlogstijd deze vaartuigen te gebruiken voor
het begeleiden van kleine konvooien in deze kustwateren, alsmede om ingeschakeld te worden in de maritieme
havenverdediging. Na hun indienststelling werden deze vaartuigen geregeld om toerbeurten ter beschikking gesteld van de varende opleidingen en tevens als visserij-politiekruiser in de Zeeuwse wateren. Tevens werden zij gebruikt voor zowel
vlagvertoon in binnen- en buitenland en opsporings- en reddingsacties. Het buitenlands vlagvertoon bleef beperkt
tot nabije havens zoals Zeebrugge, Dieppe, Cowes, Torquay, Portland, Chatham, Aarhus en Flensburg.
Na ruim 30 jaren trouwe dienst werden eerst de 'Balder' en de 'Hefring' begin 1985 afgevoerd van de sterkte
en gesloopt. Eind november 1986 werden ook de resterende vaartuigen uit dienst gesteld. De 'Hadda' ging ook
de sloop tegemoet, terwijl de 'Freyr' in bruikleen werd afgestaan aan het zeekadetkorps Gouda. De 'Bulgia'
werd eerst verbouwd en daarna overgedragen aan de havendienst van Den Helder om als instructievaartuig te
dienen bij de opleiding praktisch zeemanschap van het KIM. In maart 1996 werd de 'Bulgia' bedankt en vervangen,
waarna het vaartuig in bruikleen werd overgedragen aan het zeekadetkorps Alkmaar.
----------------------------------------------------------------
Technische gegevens:
grootste lengte 36,3m; standaard-waterverplaatsing 169ton;
2 Werkspoor Diesels, 1300pk, twee schroeven;
max.snelheid 15,5kn;
bewapening: een 40mm-mitrailleur, drie 20mm-mitrailleurs,
twee dieptebomrekken, twee dieptebomwerpers en 3 dieptebomchutes;
bemanning: 27 man
naamseinen:
P802 HrMs Balder
P803 HrMs Bulgia.....(1)
P804 HrMs Freyr.....(1)
P805 HrMs Hadda
P806 HrMs Hefring
(1): later in gebruik bij het Zeekadetkorps Nederland

Hr Ms Balder

Hr Ms Bulgia

Hr Ms Freyer

Hr Ms Hadda

Hr Ms Hefring

Diepte Bommetje gooien

P 802 Hr Ms Balder

 P 806 Hr Ms Hefring

Hr Ms Hefring

P 802 Hr Ms Balder

P 802 Hr Ms Balder

P 802 Hr Ms Balder

P 805 Hr Ms Hadda

P 805 Hr Ms Hadda

Kiel Legging Hr Ms Balder

P 804 Hr Ms Freyr

P 806 Hr Ms Hefring

Navigatie Brug Hr Ms Bulgia

Uitdienststelling

Te Water Laten Hr Ms Balder 24-02-1954

[Home] [MOCV] [MOKH] [C801] [Mijnendienst] [Ouddorp] [Onderzeedienst] [C802] [Fort Erfprins] [R81] [TOKM] [Hr Ms Balder] [P-Boten] [Foto's 1964] [Hr Ms Bulgia] [Hr Ms Freyer] [Hr Ms Hadda] [Hr Ms Hefring] [Hr Ms Zuiderkruis]