------------

eXTReMe Tracker
Plattegrond M.O.K.H

Plattegrond van het Marine Opleidingskamp te Hilversum.

Bij  verschillende fotoís zal naar deze plattegrond worden verwezen.

A. Toegangspoort aan de Noodweg.

23 Cafetaria, kombuis en kapper.

B. Gebouw van de wacht.

24. Opleidingsschip Noord-Brabant.

C. Sportterein.

25.Slaapverblijf korporaals, kamppolitie en marid.

D. Excercitie-terrein.

26. Slaapverblijf onderofficieren.

E. Opstelling van enkele kanonnen.

27. Kledingmagazijn.

F. Bordes met wapenschild MOK.

28. Ziekenboeg (in de rij voor de prikken)

1. Slaapgebouw L1.

29. Centraal magazijn, kleermaker en monteurs werkplaats.

2. Vlootpredikant, fotograaf, timmerman, schoenmaker en perskamer.

30. Longroom.

3. t/m 15 Slaapgebouwen L3 t/m L15.

31. Verblijf onderofficieren, wapenkamer, bur.detachementscomm. mariniers  en bur.mutatie.

16. Kantoorgebouw KG.

32. Cantine manschappen en O.S.&O. kiosk.

17. Sportzaal, sportmagazijn, bur.sport, bottelarij en filmcabine.

33. Badhuis (in de looppas gaan mandiíen)

18. Postkantoor, tel.centr., vlootaalmoezenier en reisbureau.

34. Slaapverblijf officieren.

19. Garage, tech.dienst en transportbureau.

35. Excercitieloods en schietbaan klein caliber.

20. Tandarts en muziekzolder.

36. Schietbaan.

21 Schoolgebouw.

37. Waterzuiveringsinstallatie.

22 Fietsenloods.

¬ 

De ingang van het Marine Opleidingkamp (MOK) aan de Noodweg 37 te  Hilversum. Rechts het gebouw van de wacht, daarachter was een terrein waar de inspecties plaatsvonden bij sloep naar de wal. A en B op  plattegrond.

De kantine van het opleidingskamp te Hilversum met achterin de winkel of bij de marine toko geheten. Hier kocht ik mijn eerste fototoestel een Agfa click. Deze foto is gemaakt met de rug in de richting van de ramen op de foto hieronder. Op de achtergrond een van de wandschilderingen.

Het excercitieterrein met op de achtergrond de overdekte hal voor  oefeningen met op de zolder de schietbaan voor klein kaliber. Hier werden ook de badminton-wedstrijden gehouden en andere evenementen bij slecht weer. D en 35 op plattegrond.

[Home] [MOCV] [MOKH] [Plattegrond] [C801] [Mijnendienst] [Ouddorp] [Onderzeedienst] [C802] [Fort Erfprins] [R81] [TOKM] [Hr Ms Balder] [Hr Ms Zuiderkruis]