Mijn Marine plaatsingen van 27 Oktober 1958 t/m 27 Oktober 1964
BuiltWithNOF
eXTReMe Tracker
Seahawk Crash

Tragisch ongeval met een Seahawk op de KDM

Het verhaal van Huib van Wijk.

Naar aanleiding van het filmpje van Hr. Ms. Karel Doorman R81,  een stukje historie uit 1959 wat ik geschreven heb in het toenmalige Baksgewijs Januari 2001.
De reden van dit verhaal , er was een foto geplaatst van de Sea Hawk 61 op MLD site met de tekst er onder Sea Hawk a/b R81 1963, bij het zien van deze foto schrok ik echt, en deed me heel veel,  zelf was ik werkzaam op de R81 als machinist bij de katapult /  remkabels/ en liftten crew en heb wat in het verhaal beschreven wordt  voor miijn ogen zien gebeuren .
Dit toestel is in September 1959 verongelukt na een katapultstart, helaas is daarbij LTZ 2  J C de Wolf overleden
Verslag : 25 Sept.1959 op een korte oefenreis is Smaldeel 5 op weg naar  Hamburg,waar in de nacht het Belgische vissers vaartuig Frans Elsa aan gevaren wordt door de Karel Doorman ( in de monding van de Elbe )  waarbij alle opvarende omgekomen zijn.
Tijdens dat bezoek in Hamburg is de schietstoel van de Sea Hawk 61 ┬ ten toongesteld in de hangaar van de Doorman.
30 Sept. vliegen de beide squadrons 320  en 860 af voor de kust van  IJmuiden voor vertrek naar vliegveld Valkenburg, waarna het ongeluk met  de Sea Hawk 61 zich voordeed.
Het ging al mis met de katapult start, een explosie in de cockpit, we weten het niet, het toestel kwam voor de Karel Doorman in zee terecht en explodeerde.
Het bergen van de lichamelijke resten was verschrikkelijk voor ons, ik maak dat nu ook weer mee.
Het trieste van dit ongeluk is ook dat LTZ 2 J C de Wolf een telex naar z'n gezin had verstuurd met de woorden ( zover als ik dat weet ) dat dit zijn laatste vlucht zou zijn, hij zou stoppen met vliegen!

Hier een stukje van Dominee Kramer a/b R81:
Zoals de schok van de katapult het hele schip door trilde, zo werden wij allen tot in het diepst van onze wezen geroerd  door het ongeval dat Johannes Coenraad de Wolff uit ons midden wegnam.
Hans had een hart  vol liefde voor zijn vliegersberoep, voor zijn squardron 860 en niet in de laatste plaats voor zijn vrouw Ageeth en zoontje.

Op de zelfde dag 30 Sept. lagen wij weer voor anker in Rotterdam.
Op 13 oct. weer naar zee waar het gewone leven weer door ging !!
 

Telegraaf 1 okt.1959

WEER ONGELUK OP "DOORMAN":

VLIEGER BIJ START GEDOOD

Een tragisch vliegongeval heeft gisterochtend plaatsgehad tijdens de thuisvaart uit Hamburg van Hr.Ms.vliegkampschip "Karel Doorman" dat 's avonds afmeerde op de Rotterdamse Maas.
Bij het afvliegen naar het marinevliegkamp Valkenburg maakte de luitenant ter zee vlieger 2e klas  o.c. J.C.de Wolff (28), echtgenoot van AVRO's T.V.-omroepster Ageeth  Scherphuis, een mislukte catapultstart, waardoor de Seahawk-straaljager, die hij bestuurde, in de golven dook.
De omgekomen vlieger woonde  met zijn gezin (1 kind) in Zaandam.Hij stond bekend als een veelbelovend officier van de Marine Luchtvaartdienst.
 

Ltz.De Wolff is na de indienststelling van de gemoderniseerde "Doorman" het  tweede slachtoffer van een noodlottige start met de stoomkatapult.
Het eerste verlies gebeurde in januari van dit jaar bij de Bermuda-eilanden toen een van de inzittende van een verongelukt Avenger-onderzeebootbootbestrijdingsvliegtuig om het leven kwam.

 

De "crash" van gisteren morgen gebeurde, toen de twee ingescheepte vliegtuigsquadrons, die aan boord zijn gestationeerd, in verband met de  risico's het Rotterdamse havengebied naar Valkenburg werden gedirigeerd.
Zowel aan het "afvliegen" als aan het "oplanden" van vliegtuigen zijn op een  drijvend vliegdek, ondanks de nieuwste voorzieningen nog steeds onvoorstelbare risico's verbonden.
Het ongeval moet volgens deskundige waarnemers worden geweten aan mechanische oorzaken.Gebleken  is n.l., dat door het vermoedelijk in het ongerede geraken van de  schietstoel de kleine stabilisatieparachute (die de grote parachute van deze stoel moet opentrekken) door de van perplex vervaardigde cockpitkap naar buiten is geslagen.
Het valt nog niet te zeggen of het wegspringen van deze kleine parachute dan wel de sterke luchtstroming in de cockpit als gevolg van het breken van de cockpitkap of mogelijk de combinatie van beide factoren het noodlottige ongeval hebben veroorzaakt.
Het noodlot heeft het vliegkampschip tijdens zijn  jongste oefenreis op de Noordzee niet losgelaten. Er deden zich vier ongelukken met vliegtuigen voor, tengevolge waarvan een vlieger het leven verloor.Enkele dagen voor het vertrek van het schip naar zee brak in de haven van Rotterdam bij het olieladen een felle brand uit, waardoor een opvarende het leven verloor. In de laatste fase van zijn oefenreis werd een Belgisch vissersschip geramd, waardoor vijf Belgen om het leven kwamen.
 (Uit de vezameling van Arie Hoog)

Zodat het nog duidelijker wordt volgen hier nog meer gegevens.

IN MEMORIAM DE LTZ.2oc. J.C.de WOLFF

Zoals de schok van de stoomkatapult het hele schip doortrilt, zo werden wij  allen tot het diepst van ons wezen geroerd door het ongeval, dat 30 september 1959 uit ons midden wegnam:

Johannes Coenraad de Wolff  Luitenant ter Zee der 2e klasse oudste categorie.

Een ongekend drukkende stilte viel over de gehele bemanning. Hans de Wolff is er niet meer..
Kan het waar zijn ? Moeten we ook hier doorheen ? Kan ook deze beproeving ons niet bespaard blijven ?
Allemaal zien we hem nog scherp voor ons, de forse rustige vlieger, die zich door zijn bescheidenheid en kalm optreden zoveel vrienden verwierf.

Zich misschien ogenschijnlijk wat moeilijk gaf. Maar een hart bezat, dat warm voor zijn medemens klopte en er altijd op uit was de achtergronden  ven de vragen en problemen te zoeken en peilen; een hart, dat vertrouwen schonk en dat vertrouwen ontving. Ook in
zijn woonplaats Zaandam, waar men niet zo uniform-minded is, maar in de Wolff een mens ontdekte,  die het leven en de levensvreugde wist te waarderen.
Ja, Hans de  Wolff had een hart vol liefde; voor zijn vliegers-beroep, voor zijn squadron 860 en niet in de laatste plaats voor zijn vrouw Ageeth en zijn zoontje, dat hij vlak voor de aanvang van de voorjaarsreis van Smaldeel V zag geboren worden.
's Morgens om even voor halfacht wenste zijn vrouw hem in het laatste telefoongesprek, dat hij aanvroeg, nog een happy-landing toe.
En mevrouw de Wolff-Scherphuis wachtte op haar man op het platform van het Marinevlieg-kamp "Valkenburg" ! Tevergeefs !
Zijn woonark 't Hemeltje in Zaandam zou hij niet meer betreden.
Veel gaat er in ons om. Talloze vragen, waarvoor wij mensen geen antwoord weten. Alleen deze zekerheid blijft, dat de Heer van alle leven zich niet vergist.
Moge God troosten, de steun en kracht verlenen aan zijn lieve vrouw, aan zijn ouders, die zich in het verre Amerika bevinden en die hun zoon nog mocht begroeten, toen hij met de Paasdagen hen in Suriname bezocht. Die Goddelijke troost zij deel van heel zijn familie - en
vriendenkring.
Gods bewarende Hand blijve zegenend  uitgestrekt over 't Hemeltje in het bijzonder.Maar ook over allen, die aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman hun taak vervullen, met nimmer
 

afnemende nauwgezetheid, rust,moed en vertrouwen.
Ons dagelijks gebed zij: Maak ons, o God, getrouw in onze Dienst. Leer ons geloven,dat wij altijd in Uw hand zijn.Leer ons leven met U en als ons uur komt, sterven in U.   AMEN.   Dominee Kramer

Vermoedelijk uit de KADOPOST.   GJV   (Uit de verzameling van Arie Hoog)

 

[Home] [Marine loopbaan] [MOC] [MOKH] [De Ruyter] [TOKM] [Hertog Hendrik] [Deelen] [Karel Doorman] [Valkenburg] [Karel Doorman2] [Naar Curašao] [Van Ewijck] [Karel Doorman 3] [Conservatie] [Foto album] [N-Guinea Kruis] [Seahawk Crash] [Contact formulier] [Diversen] [Aanvullingen] [Reunie R81] [50 jaar geleden] [Eendracht] [Den Helder 2013]